Behandelvormen

Oefentherapie

Uw behandeling kan bestaan uit oefentherapie. Meestal wordt er aandacht besteed aan een combinatie van de volgende behandelvormen: uitleg werking bekkenbodem, leren ontspannen in de bekkenbodem, ademtherapie, bewust leren gebruiken van de bekkenbodem, coördinatie training van de bekkenbodem, houdingscorrectie, rekoefeningen en stabiliteitstraining.

Oefeningen op de oefenbal

De bekkenfysiotherapeut kan bij de behandeling gebruik maken van apparatuur zoals myofeedback en elektrostimulatie of van hulpmiddelen zoals ballontraining. Deze middelen worden voornamelijk gebruikt om spiergroepen of functies die voor de patiënt onbekend zijn te leren voelen en te leren gebruiken. Hierbij worden hoge eisen gesteld aan de hygiëne en privacy.

Myofeedback

Myo is het Latijnse woord voor spier. Feedback is terugkoppeling. Letterlijk betekent het dus: terugkoppeling van spieractiviteiten. Door middel van een hiervoor speciaal ontwikkelde probe, die vaginaal of anaal inwendig ingebracht wordt, krijgt u informatie over dat wat uw spier doet. In spieren zitten elektromagnetische velden en die leveren 'stroompjes' waar we gewoonlijk niets van voelen of zien. Is de spier ontspannen, dan is de stroomactiviteit laag, maar is de spier aangespannen dan is de stroomactiviteit hoog.

Het is een vorm van onderzoek of training waarbij het resultaat van de spieractiviteit van de bekkenbodemspieren door de bekkenfysiotherapeut en uzelf waargenomen kan worden. Dit kan zowel zichtbaar als hoorbaar op een speciaal daarvoor ontwikkeld apparaat. De activiteit wordt zichtbaar gemaakt in een grafiekje (hoe meer u spant, hoe hoger het lijntje). Een toontje kan aangeven of u ontspant (wordt zachter) of juist aanspant (wordt sterker). Daarnaast kunnen deze gegevens worden opgeslagen, zodat deze in het verloop van de behandelingen kunnen worden vergeleken. Zo kunnen de behandelresultaten makkelijk geobjectiveerd worden. Bij myofeedback worden de spieractiviteiten alleen geregistreerd, u ontvangt dus geen elektrische prikkels.

Functionele Elektro Stimulatie (FES)

Bij deze therapie wordt een probe in de vagina of anus gebracht. Met behulp van elektrische stroom spannen uw bekkenbodemspieren aan. Er zijn drie redenen om voor deze therapie te kiezen. Ten eerste wordt dit gebruikt als u zelf uw bekkenbodemspieren te weinig kunt aanspannen. Zo leert u ze weer te gebruiken. Hierdoor kunt u de oefeningen ook beter volhouden en op de goede manier leren aan te spannen. Ook gaat het erom bij remming van de pijn andere prikkels aan het lichaam te geven waardoor een vicieuze cirkel van pijn wordt doorbroken. Ten slotte kan een overprikkelde blaas kan tot rust gebracht worden via een reflexbaan, door het activeren van de bekkenbodemspieren met een specifieke frequentie.

Rectale Ballontraining

Bij deze therapie wordt een speciale ballon in de anus gebracht. Door de ballon met lucht te vullen, weten we of u vulling in het rectum waarneemt en bij hoeveel vulling u een gevoel van aandrang krijgt. Verder kunnen we zien hoeveel vulling u maximaal kunt opslaan in het rectum. Vervolgens kunnen we met de ballon het gevoel van waarneming trainen en de capaciteit vergroten. Soms wordt de ballontraining ook vaginaal gebruikt om de doorgang te vergroten.
 

Andere behandelmethoden

De bekkenfysiotherapeut kan u ook behandelen met een buikmassage, Triggerpoint behandeling, blaastraining en toiletadviezen.