Fysiotherapie Miltenburg - fysiotherapie, manuele therapie, bekkenfysiotherapie
055 - 534 45 51

Zorgverzekeraar


Fysiotherapie voor mensen ouder dan 18 jaar valt sinds 2006 niet meer onder de basisverzekering tenzij uw aandoening voorkomt op de 'lijst Borst'. Deze door de wetgever opgestelde lijst gaat niet zozeer uit van de duur van de klacht (een chronische klacht), maar is beperkt tot een aantal aandoeningen.

Indien uw aandoening voorkomt op de 'lijst Borst', worden vanaf de 10e afspraak alle behandelingen vergoed voor bepaalde of onbepaalde tijd. (De duur van de behandeling is afhankelijk van de aandoening). In de meeste gevallen heeft u daarvoor een verwijzing van een specialist nodig, in de andere gevallen volstaat een verwijzing van de huisarts.

Indien uw aandoening niet voorkomt op de 'lijst Borst', bent u alleen voor fysiotherapie verzekerd indien u een aanvullende verzekering heeft. Het aantal behandelingen dat per jaar op uw aanvullende verzekering verhaald kan worden, verschilt per verzekeraar en per verzekering.

Uw behandeling rechtstreeks gedeclareerd bij uw verzekeraar

Fysiotherapie Miltenburg heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract en declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Het eigen risico is niet van toepassing voor de aanvullende verzekering.

Fysiotherapie Miltenburg kan bij uw zorgverzekering nagaan tot welk bedrag u verzekerd bent. U dient echter zelf in de gaten te houden of er niets in uw verzekering gewijzigd is. Fysiotherapie Miltenburg kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van uw budget.

Medisch noodzakelijke zorg

Uw verzekeraar vergoedt de 'medisch noodzakelijke zorg'. Dit betekent dat u recht heeft op het aantal behandelingen totdat het behandeldoel bereikt is. Daarna hebt u geen recht op vergoeding via de zorgverzekering, ook al is uw budget nog niet op. De zorgverzekeraars controleren de fysiotherapeuten op zogenaamd onrechtmatig gebruik van de vergoedingsregeling. Het is fraude en kan de praktijk de overeenkomst met de zorgverzekeraar kosten.