Fysiotherapie Miltenburg - fysiotherapie, manuele therapie, bekkenfysiotherapie
055 - 534 45 51

Wat is bekkenfysiotherapie of bekkenbodemtherapie?

De fysiotherapeut is de specialist op het gebied van spieren en gewrichten. De spieren en gewrichten in de lage rug, buik en bekken spelen een belangrijke rol bij houding en beweging. Daarnaast hebben deze spieren een belangrijke taak bij plassen, vrijen en ontlasten. De spieren kunnen te zwak zijn of juist te gespannen. Het komt ook voor dat ze niet op het juiste moment hun werk doen. Omdat het erg moeilijk is om deze spieren te voelen, is bewuste controle vaak erg moeilijk, zeker als er een klacht in dit gebied is. De geregistreerd bekken-fysiotherapeut is ervoor opgeleid om u te helpen de controle hierover te herwinnen.

De geregistreerd bekkenfysiotherapeut

Geregistreerde bekkenfysiotherapeuten zij gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van klachten in het buik, lage rug, bekken en bekkenbodemgebied. Zij hebben hiervoor na de 4 jarige HBO-opleiding Fysiotherapie een 3-jarige Post-HBO opleiding Bekkenfysiotherapie gevolgd.

De bekkenfysiotherapeut staat geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Om in dit register vermeld te blijven dient de bekkenfysiotherapeut jaarlijks aan een aantal criteria te voldoen, waaronder bij- en nascholing.

Wat doet een bekkenfysiotherapeut?

De bekkenfysiotherapeut richt zich op het voorkomen en verhelpen van klachten in het gehele buik-, bekken- en lage ruggebied bij mannen en vrouwen van alle leeftijden. Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de bekken-organen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht in het bekken kan leiden tot een functiestoornis in de bekkenbodem en omgekeerd.

Tot het gebied van de bekkenfysiotherapeut horen de volgende klachten:
 • ongewild urineverlies en/of verlies van ontlasting / incontinentie
 • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten
 • moeizaam kwijt kunnen van urine en/of ontlasting
 • zwaar drukkend gevoel in de onderbuik en/of balgevoel in vagina of anus
 • pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen
 • problemen of pijn bij het vrijen, die samenhangen met de bekkenbodem
 • bekkenpijn en lage rugklachten in de periode rond en na
 • de zwangerschap en bevalling / bekkeninstabiliteit
 • bekkenpijn en lage rugklachten door andere oorzaken
 • dan zwangerschap of bevalling
 • begeleiding voor en na operaties in buik- en bekkengebied
Bij het behandelen van deze klachten wordt nauw samengewerkt met andere disciplines zoals de huisartsen, urologen, gynaecologen, maag-leven-darm artsen, seksuologen, internisten, psychologen, verloskundigen, revalidatie-artsen en continentie-verpleegkundigen.

Het onderzoek bij de bekkenfysiotherapeut

Tijdens de eerste afspraak bij de bekkentherapeut worden uw klachten zorgvuldig in kaart gebracht. Er wordt een uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek gedaan. Uw klachten worden vanuit diverse invalshoeken bekeken; het bekken is namelijk niet los te zien van de rest van het lichaam. Er zal onder andere gekeken worden naar houding, ademhaling en of er tijdens het bewegen problemen zijn, hoe het plassen en ontlasten gaat en of er problemen zijn met seksualiteit. Eventueel wordt een (inwendig) bekkenbodem functie onderzoek gedaan.

Een bekkenfysiotherapeut is speciaal opgeleid om een inwendig onderzoek te doen, zowel vaginaal als anaal. Niet een onderzoek zoals de gynaecoloog of uroloog dat doet, maar een inwendig onderzoek dat erop gericht is het functioneren van het bekken, de bekkenbanden en de bekkenbodem helder te maken.Tijdens het vraaggesprek dat vooraf gaat aan de behandeling vraagt de bekkenfysiotherapeut altijd toestemming voor een eventueel inwendig onderzoek en/of behandeling bij een volgende behandeling.

Als u het vervelend vind om een inwendig onderzoek te ondergaan kunt u dat altijd zeggen en weigeren. Ik ga dan samen met u op zoek naar andere (voor u minder belastende) mogelijkheden om uw bekken en bekkenbodem te onderzoeken. Dan wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. Er zal regelmatig een evaluatie van de voortgang plaatsvinden. Hoe lang u onder behandeling bent is afhankelijk van uw problematiek. U krijgt naast gerichte oefeningen ook praktische adviezen en uitleg over bijvoorbeeld ademhaling en toiletgedrag, houdings- en tiladviezen en oefeningen voor de bekkenbodem en stabilisatie van bekken en lage rug.

Er wordt gekeken welke beperkingen er in het dagelijks functioneren zijn en welke verwachtingen u heeft. Ook kan de bekkenfysiotherapeut via specifieke meetmethoden (myofeedback) testen hoe uw spierkracht is. De conclusie uit het onderzoek wordt met u besproken evenals het behandelplan en/of het advies.