Fysiotherapie Miltenburg - fysiotherapie, manuele therapie, bekkenfysiotherapie
055 - 534 45 51

Fysiotherapie

Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen. Lopen, staan, springen, bukken, het zijn vaak volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt. Als het lichaam even niet meewerkt. Degene die daar alles van afweet, is de fysiotherapeut: de specialist in beweging. Hier kunt u terecht voor de behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen.

De fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt

Jaarlijks gaan zo'n 2,5 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut. Omdat ze klachten hebben vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert. Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, klachten als gevolg van een ongeval of ziekte, een 'verkeerde' beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. De fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten. U leert hoe u door verantwoord te bewegen verdere problemen kunt voorkomen of beperken.

Hoe gaat een fysiotherapeut te werk?

Afhankelijk van uw situatie kunt u in de praktijk terecht of indien noodzakelijk
(als u niet mobiel genoeg bent of als u thuis moet revalideren na een operatie) wordt u aan huis behandeld. Een behandeling duurt gemiddeld een half uur. Bij de eerste behandeling wordt een zo volledig mogelijk beeld gevormd van uw klachten door eerst uitgebreid vragen te stellen en te onderzoeken. Op basis daarvan wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Dit is maatwerk. Weliswaar wordt er met vaste richtlijnen als basis gewerkt, maar ieder mens vraagt een individuele aanpak. Iedere persoon en elke klacht is anders en elk lichaam reageert weer anders.

Massage kan onderdeel uitmaken van de behandeling
Massage

Fysiotechniek betekent: apparatuur ter ondersteuning van de behandeling
Fysiotechniek
De behandeling kan bestaan uit massage, oefentherapie en/of fysiotechniek (apparatuur ter ondersteuning). Een belangrijk onderdeel van de behandeling is de oefentherapie. Deze is bedoeld om de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te beïnvloeden en spierkracht te vergroten. Of om een betere houding aan te leren, een beter evenwicht te realiseren en soms om een betere ademhalingstechniek te leren of te ontspannen.

Als onderdeel van de behandeling wordt er een oefenprogramma opgesteld voor oefeningen thuis. Deze worden toegespitst op uw situatie en mogelijkheden. Het gaat erom dat u zich ervan bewust wordt wat voor u de beste manier van bewegen is. De fysiotherapeut geeft ook preventief advies en voorlichting. Door gerichte begeleiding leert u voldoende en verantwoord te bewegen. Zo wordt u zich ervan bewust wat goed is en wat problemen veroorzaakt. Dit om herhaling of verergering van uw klachten te voorkomen. Het gaat erom dat u zich ervan bewust wordt wat de beste manier van bewegen is en vertrouwen krijgt in uw lichaam.

Hoe komt u bij uw fysiotherapeut terecht?

Als u met uw klacht naar de huisarts gaat kan deze u doorverwijzen naar een fysiotherapeut. U bent daarbij vrij te kiezen naar welke fysiotherapeut u gaat. Ook kunt u via de specialist verwezen worden. Voor bekkenfysiotherapie wordt doorgaans naar een geregistreerd bekkenfysiotherapeut verwezen. Vanaf 1 januari 2006 geldt DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie). Dit betekent dat u geen verwijsbriefje meer nodig heeft voor de fysiotherapeut. Natuurlijk kunt u nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts, maar het hoeft niet meer. Als u eenmaal voor uw klacht uw huisarts geraadpleegd heeft en deze heeft u door verwezen naar de fysiotherapeut, dan is het gebruikelijk dat de huisarts u een verwijsbrief met daarop zijn/haar bevindingen mee geeft.

DTF heeft als voordelen dat u 'direct' bij de specialist in beweging terecht komt, zodat er ook 'direct' aan uw herstel gewerkt kan worden. De huisarts blijft zeker de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Huisarts / specialist en fysiotherapeut wisselen onderling patiënteninformatie uit en hebben overleg over eventuele complicaties. Als de behandeling is afgerond doet de fysiotherapeut verslag aan de verwijzer.*

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Er wordt hierbij geen diagnose gesteld, maar gekeken of u met uw klacht bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent, en of ik wel de juiste fysiotherapeut voor u ben om u te behandelen. Zo zou het mogelijk kunnen zijn dat ik u door moet sturen naar een collega die meer gespecialiseerd is in uw klachtenpatroon of bijvoorbeeld naar een kinderfysiotherapeut. Fysiotherapie Miltenburg vormt een netwerk met omringende collegae, onder meer via Fys'Optima en andere (multidisciplinaire) overleggroepen. Voorts is het mogelijk dat uw klachten niet (in eerste instantie) behandelbaar zijn door een fysiotherapeut. In dat geval zal ik u doorsturen naar de huisarts. Dit is ook het geval als er zogenaamde 'rode vlaggen' zijn: een afwijkend verloop in het ziekteproces of een signaal dat er iets mis zou kunnen zijn. Er wordt dan geen enkel risico genomen, het gaat tenslotte over uw gezondheid. Als u zelf al twijfelt, gaat u dan eerst naar uw huisarts!

Wanneer u wel behandeld kunt worden, dan kunnen we in overleg direct aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld wordt, hoe sneller u herstelt.

* De verslaglegging naar andere zorgverleners (bijvoorbeeld huisarts) gebeurt in Praktijk Miltenburg via Zorgmail. (Zorgmail is een state-of-the-art Managed Service voor veilig berichtenverkeer in de zorg. In Zorgmail worden berichten uitgewisseld over veilige verbindingen)