Fysiotherapie Miltenburg - fysiotherapie, manuele therapie, bekkenfysiotherapie
055 - 534 45 51

HKZ keurmerk : Basis voor Beter

Om de aandacht voor kwaliteit binnen de praktijk blijvend te waarborgen is de praktijk sinds 2011 HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) gecertificeerd. Het keurmerk van HKZ staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening Het HKZ keurmerk maakt het kwaliteit managementssysteem binnen de praktijk zichtbaar. Hiermee voldoet Fysiotherapie Miltenburg aan de eisen gesteld vanuit de beroepsgroep fysiotherapie, de zorgverzekeraar, de patiënt-consument en de overheid.
Dit kwaliteitskeurmerk betekent dat de klant (u dus) centraal staat en dat er voortdurend gewerkt wordt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Om het keurmerk te behouden wordt er jaarlijks door een externe, onafhankelijke instantie getoetst. De praktijk wordt hierin ondersteund door Fys’Optima.

Wat betekent het HKZ keurmerk voor een praktijk?

  • de zaken zijn intern goed op orde
  • de patiënt wordt principieel centraal gesteld
  • er kunnen betrouwbare resultaten gepresenteerd worden
  • er wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de
  • zorg- en dienstverlening